At-Stake

At-Stake richt zich op stakeholder analyse & stakeholder management bij de realisatie van complexe en multidisciplinaire (duurzaamheid) projecten. Centraal staat hetĀ faciliterenĀ van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen partijen uit de (lokale) overheid, markt en maatschappij.


Voorbeeldprojecten

  • Regionale energiestrategie Midden-Holland.
  • Regionale energiestrategie Zuidoost Brabant.
  • Actieonderzoek governance van de energietransitie*.
  • Interventie Week van de governance.
  • Aardgasvrije wijk Ypenburg, gemeente Den haag.

* Wat veroorzaakt de moeizame samenwerking bij de energietransitie? Hier een mooie visuele weergave van de zichtbare tegenstellingen: